Northern Asia-Pacific Division
Parent Fields
Sub Entities
Yearbook
Contained:
ADMINISTRATIVE FIELDS (17)
EDUCATION (16)
Food Industries (6)
MEDICAL (17)
Publishing Houses (2)
Administrated:
EDUCATION (3)
MEDICAL (2)
Publishing Houses (1)
Non-Yearbook (AdventistDirectory.org)
Contained:
CONGREGATIONS (34)
MISCELLANEOUS ENTITIES (7)
Administrated:
Non-Yearbook data may be out of date or otherwise inaccurate.
Yearbook Year:
Search:
 

Request Changes
(contact information only)

Entered: Unknown
Last Updated: 9/7/2015

Persons Holding Credentials From
The Northern Asia-Pacific Division

Ministerial Credential:

Seong Jun Byun, Young Il Choi, Teru Fukui, Suk Hee Han, Kwang Eui Hong, Yutaka Inada, Jang Jin Jo, Min Ho Joo, Nak Hyung Kim, Si Young Kim, Kwon JohngHaeng, David Kian Hua Lee, Jairyong Lee, William Lin, George Liu, Stanley Wai Chun Ng, Kim Chai Ngo, Kun Chun Park, David Ripley.

Honorary/Emeritus: Jian Shu Chen, Li Tou Chen, Wu Shen Chen, Kun Hui Chu, Shih Yuan Du, Ching Rong Hsu, Chie Pan Hwang, Tou Shan Ko, Yin Liu Lai, Yung Ting Lee, Shih Yun Lin, Yuan Cai Lo, Yen Lu, Fang Hsiung Sha, Chi Yi Teng, Wu Lang Tseng, Hsin Ming Yu, Wei Fang Yu.

Commissioned Minister Credential:

Lynn Ripley.

Administrative Ministries Credential:

Barbara Kit Chun Choi, Dan Li Chun Liu, German Lust, Dong Jin Lyu, Guimo Sung.

Missionary Credential:

Christine Chang, Liming Jason Chang, Jackson Chen, John Chen, May Chen, Wun-Bin Chen, Kyung Ja Cho, Julie Chou, Tony Chou, Ying Hsiang Chuo, Jeremy Dean Everhart, Edward Ho, Tina Hsieh, Jenny Hsu, Debbie Su Mei Huang, Joseph Hui Ting Huang, Hyun Wook Im, Byung Chil Jang, Jung Hwa Jin, Hei Jen Jou, Esther Ke, Young Sook Kim, Lourdes Laguardia, Chang Hee Lee, Sung Sahm Lee, Charline Leukes, Lee Eng Lim, Jean Liu, Regina Liu Li Ming, Mei Yueh Janet Lo, Alice Magarang, Peter Magarang, Lih Feng Ou, Hyun Sook Park, Ok Soo Park, Kenny Shen, Paul Sung Sub Song, Dannie Storie, Chu Hui Su, Dora Sun, Dorcas Wang, Hye Jung Woo, Janice Yang, Alice Yeh, Ahn Sook Yoo, Sung Soo Yoon, Elaine Shou Hsiang Yuan.