Taiwan Adventist College
(San Yu Chi Du Shue Yuan)
   Yearbook Year: Search:    

TAIWAN ADVENTIST COLLEGE (C, AAA)
(San Yu Chi Du Shue Yuan)

Established 1951

Organizational Unit: Northern Asia-Pacific Division

Contact Information:
Yearbook AdventistDirectory.org
(updated: 10/28/2014)
StreetAddr 39 Chung Wen Lane
Yu Chih, Nantou County
Taiwan 555
Republic of China
39 Chung Wen Lane
Yu Chih, Nantou County
Taiwan 555
Republic of China
MailAddr P.O. Box 3
Yu Chih, Nantou County
Taiwan 555
Republic of China
P.O. Box 3
Yu Chih, Nantou County
Taiwan 555
Republic of China
Phone 886 (49) 289-7047 886 (49) 289-7047
Fax 886 (49) 289-7192 886 (49) 289-7192
Email
Website www.sdatac.org.tw www.sdatac.org.tw
View Entry
Request Changes

Board of Directors: Jairyong Lee, Chair; Alice Kuang Hui Chen, Secretary.

Administration:

President, Alice Kuang Hui Chen.

Academic Affairs, Terry Man Yuen Tsui.

Registrar, Huai Sheng Chen.

Librarian, Shou Hsiang Yuan.

Chaplain, Guo Sheng Yuan.

Student Affairs, Su Mei Huang; Mei Yueh Lo, Wen Bin Chen.

Faculty:

Business Administration, John Chen; Enny Chen, Jenny Hsu.

Bilingual Business, Kah Eng Kuah; Shu Yu Wang, Andrew Huong, Richard Arthur Tooley.

Health Promotion, Jacob Ko; Jean Liu, James Wu.

Theology, Kim Chai Ngo; William Lin, Seyong Han Tay, Mu Heng Tu, Tat Ying Wong, Guo Sheng Yuen, Chi Sheng Liu.

System Codes: EntityID: 10385; OrgMastID: AR11TC.